Atlas Governance Pensioenfondsen

Voorwoord

Na de laatste uitgave in 2014 is er anno 2019 veel veranderd in de discussie over pensioenfondsen. Niet alleen als het gaat om de vermogenspositie, de beleggingen en het risicoprofiel, maar bijvoorbeeld ook rond uitbesteding en opschaling van de backoffice en de (perceptie op de) kwaliteit van het bestuur en de directie. Bovendien deed de sector inmiddels ruim tien jaar ervaring op met intern toezicht. De focus komt steeds meer te liggen op geschiktheid, houding en het (vermeende) doen en laten van de belangen- en verantwoordingsorganen, de interne toezichthouders en de bestuurders. Integriteit, cultuur en ESG-criteria krijgen alle aandacht. Dit alles tezamen leverde voldoende best practices op en was aanleiding om kritisch te kijken naar de kwaliteit van de totale governance van pensioenfondsen. 

Ik spreek de verwachting uit dat deze Atlas u de juiste kennis aanreikt, uw denken voedt en bijdraagt aan het vormen van uw visie over complexe problematiek. De eigentijdse verschijningsvorm – drukwerk én online – zorgt ervoor dat u in korte tijd relevante informatie tot u kunt nemen die de discussies zeker zullen verlevendigen.

Deze Atlas is tot stand gekomen door bijdragen van APG Groep, Van Doorne, Mila Hoekstra, Kempen Capital Management, Mazars, Pensioenfederatie, SPO, Sprenkels & Verschuren en Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector.

Ik wens u veel lees- en werkplezier toe.

mr. O.A.R.M. Smits van Waesberghe
directeur NR, de governance expert

april 2019, Den Haag

Toelichting Uitklapper

Op verschillende pagina’s in de online Atlas ziet u deze uitvouwmenu’s. Klik op het plusje en vind extra informatie die u ondersteunt bij het toepassen van de kennis in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan checklisten, good practices, voorbeelden of tips. 

Deze nieuwe manier van leren – kort, krachtig en met meer visuele elementen – is volgens SPO het antwoord op de vraag hoe vandaag de dag informatievoorziening eruit ziet. SPO ontwikkelde daarom het innovatieve leerplatform SPO Perform. Op het platform vind u korte leermomenten over actuele thema’s in de vorm van video’s, infographics of checklisten. Binnen enkele minuten bent u op de hoogte van de onderwerpen die op de bestuurstafel liggen. 

In deze online versie van de Atlas maakt u kennis met dit concept. Spreekt deze manier van leren u aan? Kijk dan voor meer informatie op spo.nl/spoperform.

 

Een kritische kijk op de kwaliteit van de governance van pensioenfondsen.