Stakeholdermanagement

Roeland van Vledder vertelt over klantbeleving. Het inspelen op de klant wordt steeds belangrijker, maar hoe maken we het minder complex? Daarnaast benadrukt hij het belang van in gesprek blijven met je stakeholders, zowel intern als extern. 

“Plan ook informele contacten met verantwoording en toezicht en betrek ze in dilemma’s en besluiten.”