Partners

De Atlas Governance Pensioenfondsen is een initiatief van NR en is mede tot stand gekomen door bijdragen van diverse partners. Partners zijn APG, Van Doorne, Mila Hoekstra, Kempen Capital Management, Mazars, Pensioenfederatie, SPO, Sprenkels & Verschuren en VITP. 

APG N.V.

Het uitvoeren van collectieve pensioenregelingen zit in ons DNA. Namens verschillende pensioenfondsen zorgen we voor een zo goed mogelijk pensioen, door de juiste manier van beleggen, administratie en uitkering. Dit doen we als APG voor iedereen in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak en glazenwassers, woningcorporaties, energie- en nutsbedrijven, sociale werkvoorziening, medisch specialisten en architectenbureaus. 

APG logo

Van Doorne N.V.

Van Doorne, opgericht in 1930, is een onafhankelijk  Nederlands kantoor van advocaten, notarissen en fisca-listen, dat het topsegment van de zakelijke markt bedient. Van Doorne richt zich op een breed scala van rechts-gebieden en werkt voor Nederlandse en buitenlandse grote en middelgrote bedrijven, non-profitinstellingen, (semi)overheden en is tevens de Rijksadvocaat. Onze 175 advocaten, notarissen en fiscalisten kenmerken zich door topkwaliteit, flexibiliteit, creativiteit, pragmatische en innovatieve aanpak, en een betrokken visie op het bedrijf van onze cliënten. Van Doorne heeft een jarenlange associatie met VanEps Kunneman VanDoorne op Aruba, Bonaire, Curaçao en St. Maarten. 

logo van doorne

Mila Hoekstra

De meer dan 20-jarige ervaring op het terrein van de aanvullende pensioenen, opgedaan als beleidsadviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en de Pensioenfederatie zet zij sinds 2016 in als bestuurder, toezichthouder en adviseur bij verschillende pensioenfondsen. Haar visie is gericht op governance en strategie met eenvoud. In de complexiteit binnen de pensioenfondsensector is het van belang de hoofddoelstelling van een fonds, zorgdragen voor het pensioen van de deelnemers, steeds voor ogen te houden. 

Kempen Capital Management N.V.

Kempen biedt integrale fiduciaire beleggings-oplossingen voor pensioenfondsen, verzekeraars, PPI’s en andere institutionele cliënten. Daarnaast belegt Kempen met een uitgesproken beleggingsstijl in o.a. small-caps, staatsobligaties en onroerendgoedfondsen voor diverse institutionele beleggers, stichtingen, vermogende particulieren en family offices. Ons ervaren fiduciair managementteam, een van de grootste van Nederland, biedt pensioenfondsen en verzekeraars een alternatief voor een eigen beleggingsafdeling. Kempen is al jaren een actief fiduciair manager en speelt continu in op het veranderende pensioenlandschap. 

logo kempen

Mazars N.V.

Mazars is gespecialiseerd in accountancy, belasting-advies en consultancy. Kwaliteit binnen ethische en wettelijke kaders is wat je van ons bij de levering van onze diensten mag verwachten. Vertrouwen in ons oordeel is de reden dat wij bestaan. En dat vertrouwen willen wij voortdurend (blijven) verdienen. Mazars combineert diepgaande kennis van de regels van nu met passie voor de uitdagingen van de toekomst.  Zo dragen wij bij aan het duurzame rendement van onze klanten en aan de maatschappij. Wij zijn innovatief in de ontwikkeling van onze dienstverlening én hebben gevoel voor de samenleving.

mazars logo

NR de governance expert

Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur. Dat is onze filosofie en daar is sinds 2002 onze werkwijze op ingericht. NR de governance expert weet toezichthoudend talent te vinden, op te leiden, uit te dagen en zichzelf te blijven ontwikkelen.

 

NR de governance expert

Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen. Zij vertegenwoordigt namens  204 pensioenfondsen de belangen van: 

  • 5,5 miljoen deelnemers; 
  • 3,2 miljoen gepensioneerden; 
  • 9,5 miljoen gewezen deelnemers.

Het overgrote deel van alle werkenden is aangesloten bij een collectief pensioenfonds. 
De pensioenfondsen van de Pensioenfederatie beheren samen circa 1340 miljard euro. (Cijfers per 31-12-2017) 

Logo Pensioenfederatie

Sprenkels & Verschuren

Sprenkels & Verschuren draagt bij aan antwoorden die maatschappelijk relevant en impactvol zijn. Wij laten ons inspireren door strategische en risicomanagement vraag-stukken. Financieel en niet financieel. Wij doen dit met 60 professionals die niet alleen advies geven maar ook im-plementeren. Wij zijn denkers en doeners die kennis graag in co-creatie ontwikkelen. Waarom? Omdat elk antwoord een vraag is geweest én geen enkele vraag hetzelfde is. Wij brengen de vraag van de klant terug tot de essentie om vervolgens samen met hem de verschillende oplossingsrichtingen verder uit te werken. Daar ligt onze uitdaging waarbij wij, indien gewenst, ook de daadwerkelijke implementatie van de oplossing ter hand kunnen nemen. Bij voorkeur houden wij hierbij de lijnen kort. Sprenkels & Verschuren kent geen externe aandeelhouders, waar-door we ons eigen (prijs)beleid kunnen bepalen.

sprenkels en verschuren logo

SPO

SPO ondersteunt mensen en organisaties in de pensioensector bij het op peil brengen en houden van geschiktheid en vakbekwaamheid. Al meer dan 25 jaar helpen we vanuit onze oorsprong in de sector bestuurders, beleidsbepalers en intern toezichthouders optimaal invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid: zorgen voor een zo goed mogelijk pensioen voor hun deelnemers.

SPO logo

VITP

De VITP is de beroepsvereniging van, voor en door intern toezichthouders in de pensioensector. De missie van de VITP is het leveren van een maatschappelijke bijdrage aan de rol die het intern toezicht daarin speelt en aan de ontwikkeling van Pensioen Fund Governance in zijn algemeenheid. Daartoe wil de VITP zich ontwikkelen als expertisecentrum voor intern toezicht. Als beroepsvereniging wil VITP alle intern toezichthouders verbinden. Per eind oktober 2018 telt de VITP 189 leden. 

logo VITP

 

 

Wij danken de volgende personen die aan de totstandkoming van deze Atlas hebben meegewerkt:

Joeri van Alphen
Nelly Altenburg
Sara Beekman
Kees den Blanken
Maarten Blankevoort
Jorn de Bruin
Remco Dijkstra
Josephine Duns
Pieter van Foreest
Friso Foppes
Vijay Gangadin
Alexander van der Garden
Anne Gram
Wilse Graveland
Liesbeth Hovers
Kees Harteveld
Eric Heres
Mila Hoekstra
Michel Kee
Erik Klijn
Sijbren Kuiper
Olav Loeber
Albert van Marwijk Kooy
Gerard Metske
Janine van Muijlwijk
Wijnand Nuijts
Alwin Oerlemans
Jeroen van der Put
Lies van Rijssen
Edward Snieder
Olaf Smits van Waesberghe
Eric Uijen
Irene Vermeeren-Keijzers
Roeland van Vledder
Mark de Wijs
Mark de Wit
Charlotte Wilberts-Burgers
Arjan de Zeeuw