Balansmanagement

De traditionele definitie van balansmanagement gaat over het inrichten van een beleggingsportefeuille in relatie tot de pensioenverplichtingen. Een andere vorm van balansbeheer betreft de identiteit van het pensioenfonds: de kernwaarden en  het beleggingsbeleid inclusief bijbehorende communicatie naar deelnemers. 

Balansmanagement

De traditionele definitie van balansmanagement gaat over het inrichten van een beleggingsportefeuille in relatie tot de pensioenverplichtingen. Een andere vorm van balansbeheer betreft de identiteit van het pensioenfonds: de kernwaarden en het beleggingsbeleid inclusief bijbehorende communicatie naar deelnemers.

Bij een toekomstbestendig pensioenfonds staat de identiteit centraal. Dit begint bij een duidelijke missie en visie en het formuleren van de kernwaarden die in alle elementen, zoals de deelnemers communicatie, terugkomen. De sociale partners zullen moeten kiezen voor een duurzame (langetermijn)pensioenregeling die aansluit bij de actuele wensen van haar deelnemers en sociale partners. Dit zijn voorwaarden om als collectief relevant te blijven naar de toekomst toe, zeker als er mogelijkheden ontstaan voor deelnemers of werkgevers om te kunnen kiezen tussen aanbieders en/of het vertrouwen van deelnemers onder druk staat.

‘Wil een pensioenfonds bestaansrecht behouden, dan is een ruimere definitie van balansmanagement nodig.’

Het daadwerkelijke uitdragen van deze identiteit hangt sterk af van een kwalitatief hoogwaardig en goed aansluitende dienstverlening van de uitbestedingspartijen waaronder de fiduciair mananger. Fiduciair managers moeten in deze ontwikkeling mee: van hen wordt flexibiliteit, wendbaarheid en toekomstgerichtheid gevraagd, zodat het pensioenfonds de (gewenste) identiteit kan uitdragen. Een one-size-fits-all-benadering van fiduciair managers in het aanbieden van een servicepropositie zal daar steeds minder goed bij passen.

Een fiduciair manager zal een pensioenfonds meer kunnen helpen zijn eigen beleid op te stellen, waaraan 
de uitvoering regelmatig wordt getoetst. Vervolgens is bij de uitvoering de juiste mate van keuzevrijheid voor de inrichting van de beleggingsportefeuille belangrijk. Ook speelt de scheiding tussen uitvoering van en controle op de dienstverlening een belangrijke rol en is de juiste inzet van de verschillende risicomanagementlagen onmisbaar bij het beheersen van het uitvoeringsrisico.

Een toekomstbestendig pensioenfonds

Het aantal pensioenfondsen is de afgelopen twintig jaar in hoog tempo afgenomen. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren verder consolideert. Deze veranderingen in het pensioenlandschap versterken de noodzaak om een eigen identiteit uit te dragen.

Andere relevante factoren voor verdere consolidatie zijn de trend naar individualisering, de vragen omtrent de verplichtstelling voor werkgevers en zzp’ers, en de toenemende regeldruk. Om als pensioenfonds te overleven in deze turbulente omgeving is relevantie belangrijk naast het kunnen voldoen aan alle toezichtseisen. Een stap naar voren is meer flexibiliteit voor werkgevers door verschillende pensioenregelingen binnen een pensioenfonds aan te bieden. Op deze manier creëer je als pensioenfonds aansluiting bij een doelgroep. Naast de klassieke uitkeringsregelingen is er ook een toenemende vraag naar premieregelingen en kunnen hybride varianten worden ontwikkeld, waarbij de voordelen van beide regelingen worden gecombineerd voor een groot collectief. Het juridische en toezichtkader biedt pensioenfondsen diverse mogelijkheden om toekomstbestendige regelingen aan te bieden. De wensen van de sociale partners staan hierbij centraal, waarbij de terugkerende vraag zal zijn: welke toegevoegde waarde bied je aan je deelnemers, zodat zij je trouw blijven?

 

Over de auteur
Wilse Graveland
Directeur fiduciair management pensioenen bij Kempen

 Dilemma's

  • Leg je als bestuur bij elk besluit vast dat evenwichtige belangenafweging is meegenomen en op welke wijze?
  • Is het voldoende dat je als bestuur in het jaarverslag een algemene tekst opneemt, dat het bestuur bij zijn besluiten van het afgelopen jaar de evenwichtige belangenafweging heeft meegenomen? En kunnen intern toezicht en verantwoordingsorgaan daar blindelings op vertrouwen?
  • Welke uitdagingen kom je tegen als bestuur bij evenwichtige belangenafweging?